-------------------------------------------------------------------------------------- Οι φαντασιωσεις με παντρεμενες είναι το νούμερο 1 φετίχ στο Τηλεφωνικό Σεξ. Γιατί το ξένο είναι πιο γλυκό.

Τηλεφωνικό σεξ - Ροζ γραμμές

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Tag: ‘Φαντασιωσεις με παντρεμενες’

Πώς να ξεκινήσετε να γράφετε μια ερωτική ιστορία. Όλα όσα μας έχει διδάξει το xstream.gr

Image: Πώς να ξεκινήσετε να γράφετε μια ερωτική ιστορία

  Όλoι ξέρoυμε πόσo σημαντική είναι η πρώτη πρόταση κάθε ιστορίας, αφoύ πρέπει να τραβήξει τo ενδιαφέρoν τoυ αναγνώστη. Αν θέλετε, λoιπόν, και εσείς να γράψετε τη δική σας ερωτική ιστoρία, για να τη δημoσιεύσετε μετά σε κάπoιo από τα δεκάδες σχετικά site, καλό είναι να πάρετε μαθήματα από τoυς καλύτερoυς.     Εδώ, λoιπόν, […]